รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย
โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา #สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ✨
#OECebook เปิดผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล💡 ของประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต🌎🏆📚 สู่การเร่งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย👍🏻 ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย😉 และการยกระดับทักษะกำลังแรงงานของประเทศ🛠📈✨
✏ สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#OECnews #สภาการศึกษา #การศึกษา #ebook #อีบุ๊ก
📝OEC NEWS สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
1 แชร์
131 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา