แนวคิดเพิ่มเติม 7 อย่างเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อจากงานตามที่กล่าวไว้ใน "Eat Sleep Work Repeat":
  • กำหนดขอบเขต: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กำหนดเวลาเฉพาะเจาะจงที่คุณจะทุ่มเทให้กับกิจกรรมส่วนตัว งานอดิเรก และการพักผ่อนอย่างเต็มที่ สื่อสารขอบเขตเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงานของคุณและตั้งความคาดหวังว่าคุณจะว่างเมื่อใดและจะไม่ว่างเมื่อใด
  • สร้างนิสัยการเปลี่ยนแปลง: พัฒนานิสัยหรือกิจวัตรที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดจากงานไปสู่ชีวิตส่วนตัว อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินเล่น ฟังเพลง ฝึกสติ หรือทำงานอดิเรก คุณสามารถส่งสัญญาณไปยังจิตใจและร่างกายของคุณว่าถึงเวลาเปลี่ยนโฟกัสและตัดการเชื่อมต่อจากงานโดยเจตนา
  • ฝึกฝนการดีท็อกซ์ชีวิตจากดิจิทัล: หยุดพักจากอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาทำงาน กำหนดเวลาเฉพาะ เช่น ตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อตัดการเชื่อมต่อจากอีเมล การแจ้งเตือน และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายแทน เช่น ใช้เวลากับธรรมชาติ อ่านหนังสือ หรือใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรัก
  • มอบหมายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: มอบหมายงานและความรับผิดชอบเมื่อจำเป็น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับการกระจายภาระงาน ด้วยการแบ่งปันความรับผิดชอบและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน คุณสามารถลดความจำเป็นในการเตรียมพร้อมตลอดเวลา และลดความกดดันในการติดต่องานนอกเวลาที่กำหนด
  • ฝึกฝนการดูแลตนเอง: มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เติมพลัง และดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ การใช้เวลากับคนที่คุณรัก การทำงานอดิเรก หรือการฝึกความกตัญญู การจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองจะช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นและเพิ่มความสามารถในการตัดขาดจากงาน
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และสนับสนุนพนักงานในการตัดการเชื่อมต่อจากที่ทำงาน ส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความสำคัญของการเลิกเชื่อมต่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เคารพขอบเขตส่วนบุคคล และสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานและสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและชีวิตที่ดี
  • เป็นตัวอย่าง: หากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ ให้นำโดยเป็นตัวอย่างและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดขาดจากงาน กระตุ้นให้สมาชิกในทีมหยุดพัก กำหนดขอบเขต และจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเอง ด้วยการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมการทำงานที่ดี คุณจะสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของทีมของคุณ
การตัดขาดจากการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมและป้องกันความเหนื่อยหน่าย ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้และพยายามตัดการเชื่อมต่ออย่างมีสติ เพื่อนๆ จะสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และความรู้สึกเติมเต็มที่มากขึ้นครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา