10 มิ.ย. 2023 เวลา 10:29 • ปรัชญา

“ธรรมมีอยู่กับทุกคน”

จำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนตำรับตำราอย่างเดียวเท่านั้น
ธรรมมีอยู่ทั่วไป ความจริงมีอยู่ทั่วไป กิเลสมีอยู่ทั่วไป
ทำให้เกิดมันเกิดได้ทั้งนั้น ไม่ต้องไปดูตำรา กิเลสก็เกิด
ไม่ต้องไปดูตำรา ธรรมก็เกิด ถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรม
พิจารณาให้เป็นไปในแง่ของกิเลส ไม่ต้องดูตำรา ก็เกิดกิเลส
ธรรมเป็นของจริงปรากฏขึ้นในจิตใจนี้มันมากยิ่งกว่าเป็นไหน ๆ
แตกแขนงออกไปมีสิ้นสุดเมื่อไร อันนี้พระคันถรจนาจารย์
ท่านก็คงจดจารึกกันไว้อย่างนั้นพอประมาณตามกำลังของท่าน
และตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ความรู้อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไร ไม่มี
แตกแขนงกันออกไปไม่มีขอบเขต
คัดลอก : หนังสือเหตุผลเหนือชีวิต หน้าที่ ๑๙
(ปรับใจให้สัมผัสธรรม ๒๒ ก.พ.๒๖)
#ธรรมะ #หลวงตามหาบัว #คำสอนพระป่า
โฆษณา