10 มิ.ย. 2023 เวลา 12:50 • ปรัชญา

คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น

ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ
มันคนละราคากัน
.
ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่านจะเห็นว่า
สุขเวทนา กับทุกขเวทนา
มันมีราคาเท่า ๆ กัน
……………………………………
คัดลอกจากยอดคำสอนหลวงพ่อชา
#ธรรมะ #คำสอนพระป่า #ปฏิปทาพระอรหันต์ #หลวงพ่อชา
โฆษณา