ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ
มันคนละราคากัน
.
ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่านจะเห็นว่า
สุขเวทนา กับทุกขเวทนา
มันมีราคาเท่า ๆ กัน
……………………………………
คัดลอกจากยอดคำสอนหลวงพ่อชา
#ธรรมะ #คำสอนพระป่า #ปฏิปทาพระอรหันต์ #หลวงพ่อชา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา