วิญญูชนประท้วงมิให้รัฐบาลอังกฤษส่งจูเลี่ยน อัสสังค์ไปอเมริกาตามที่รัฐบาลอเมริการ้องขอ:
ขณะนี้ วิญญูชนตะวันตกเริ่มตื่นกันแล้วกรณีคุกคามเสรีภาพทางสื่อหรือเสรีภาพการแสดงออก (freedom of expression) ซึ่งเป็นค่านิยมอเมริกาและชาวอเมริ... อ่านต่อ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา