ยึดมั่นในหลักการอดทน และเดินหน้าต่อไปประชาชนจะเป็นฐานให้ธรรมะย่อมชนะอธรรม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา