20 มิ.ย. 2023 เวลา 12:12 • ธุรกิจ

เทคนิคการสอนงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

🤔การสอนงานของหัวหน้างานนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสอนนั้นจะทำให้พนักงานผู้นั้นทำงานได้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนสอนงานของหัวหน้าเป็นสำคัญ💡
การสอนงานนั้นก็มีหลากหลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานแต่ละคน ในวันนี้ IAMHR จะมาเสนอเทคนิคการสอนงานที่ได้ประสิทธิภาพ มีอะไรบ้างมาดูกัน
📍กำหนดเป้าหมายและคาดหวังให้ชัวเจน : หัวหน้างานควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับงานแต่ละครั้ง และบอกคาดหวังหรือผลลัพธ์ที่ต้องได้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งการกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจในสิ่งที่เป็นผลลัพท์ในการประสบความสำเร็จในงาน
📍ให้คำแนะนำและอธิบาย : หัวหน้างานควรให้คำแนะนำและคำอธิบายเกี่ยวกับงานที่ต้องการให้พนักงาน ควรใช้คำที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น อธิบายกระบวนการทำงานขั้นตอนต่อขั้นตอน แสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
📍สร้างโอกาสให้พนักงานได้ฝึกทักษะ : การฝึกทักษะและการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนงาน(On the Job Training) หัวหน้างานควรให้โอกาสแก่พนักงานในการทำงานจริง รวมถึงการตรวจสอบและให้คำแนะนำเมื่อพนักงานปฏิบัติงานข้อผิดพลาด การฝึกทักษะในสถานการณ์จริงนั้นจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
📍สร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การสอนงาน : หัวหน้างานควรสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและกระตุ้นแก่การเรียนรู้ของพนักงาน ให้ความสำคัญกับการตอบคำถาม และควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ การเสริมสร้างทีมงานที่เชื่อมั่นและมีความสามารถในการสื่อสารกันเองจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนงานอีกด้วย
📍ให้ข้อติชมและติชมอย่างสร้างสรรค์ : หัวหน้างานควรให้ข้อติชมและติชมเมื่อพนักงานทำงานได้ดีหรือแสดงความคิดเห็นที่ดี การให้ข้อติชมและติชมช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
👍หัวหน้างานควรใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นแนวทางในการสอนงาน โดยหัวหน้าควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทและความคาดหวังในผลลัพท์ของงาน พร้อมทั้งการติดตามและให้คำแนะนำต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานจะช่วยให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในงานได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
✅สนใจบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้าน HR
โทร. 092 492 8946 อาจารย์แบงค์
Line ID : @IAMHR
โฆษณา