22 มิ.ย. 2023 เวลา 12:57 • ความคิดเห็น
ไม่แปลกค่ะ
อัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถามตนเองมีความสุขดีหรือ
เป็นความพอใจและมีความสุขของการปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่น
คุยได้กับทุกคนแต่ไม่ทุกเรื่อง
ช่วยเหลือได้ทุกคนแต่ไม่ทุกเรื่อง
เพื่อนเก่าก็ไม่ทิ้งคบห่างๆ
โฆษณา