28 มิ.ย. 2023 เวลา 01:43
ตระกูลยิวไซออนิสต์คือร็อดไชลด์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรไวรัส โควิด ๑๙ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๘ หมายความว่าไวรัส โควิด ๑๙ เป็นฝีมือนักวิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างขึ้นมาจากห้องแล็ป... ดูเพิ่มเติม
19
โฆษณา