6 ก.ค. 2023 เวลา 00:03 • ไลฟ์สไตล์
ทุกคนต้องเติบโตและพึ่งตนเอง นี่คือแสดงว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว มาพร้อมกับความรับผิดชอบ มีความยับยั้งชั่งใจ ถ้าเราทำได้ดีอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น น่าภาคภูมิใจค่ะ ในสังคมยุคนี้เราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง แต่ไม่หวาดระแวง เพื่อความปลอดภัย เลือกที่พักที่มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนม ไว้ใจได้อยู่ด้วย ถึงแม้เป็นผู้หญิงด้วยกันก็ต้องระมัดระวัง เพราะคนสมัยนี้ไว้ใจยากต้องใช้เวลา ขอให้ปลอดภัยค่ะ
โฆษณา