ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย 👀

นึกถึงหนังสือเล่มนั้นเลย ต่างกันที่เล่มนี้ภาษาซอฟกว่า 🤣 อ่านแล้วรู้สึกถูกปลอบประโลมอยู่ตลอดเวลา
อ่านเล่มเต็มได้ที่ 👇🏼👇🏽👇🏾
โฆษณา