29 ก.ค. 2023 เวลา 02:59 • หนังสือ

“คชศาสตร์ชาวกูย” หนังสือดีที่อยากให้คุณได้อ่าน

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ช้างสุรินทร์ และ ชาวกูย
ชาวกูย คือ เจ้าของภูมิปัญญา จับช้างป่า เลี้ยงช้าง ฝึกช้าง
ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย
โดยคุณ อภินันท์ บัวหภักดี
อดีต บรรณาธิการ อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้รับทุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ องค์กรมหาชน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อให้ คุณ อภินันท์ ฯ เขียนเรื่อง ถ่ายรูป
และจัดทำเป็น หนังสือสวยงามเล่มนี้
ดังมีชื่อ หัวข้อต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน สารบัญ
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือดีๆ เล่มนี้ได้ที่
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวทั้ง ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติ
ตลอดจน ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของ
ชาวกูย ที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยอยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์
ที่มาของข้อมูล
หนังสือ "คชศาสตร์ชาวกูย" โดย คุณ อภินันท์ บัวหภักดี
และ
กลุ่มไลน์ “ชมรมบรรณาธิการไทย”
โฆษณา