อาจเป็นเพราะวิชาที่คุณเลือกไมใช่สิ่งที่คุณชอบหรือพอใจจริงๆค่ะ ความตั้งใจจึงไม่เกิด ความพยายามจึงไม่มีค่ะ ลองถามใจตัวเองดูว่าชอบอะไรถนัดอะไรกันแน่ค่ะ
โฆษณา