คุณเสียใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดในชีวิตคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
บทเรียนแย่ๆที่เรายึดถือมาค่อนชีวิต ปล่อยให้มันนำทางเราไปเป็นคนที่เราไม่ชอบ ไม่อยู่กับปัจจุบัน
  • 3
โฆษณา