ทำไมเราต้องเรียนบ่อศักย์แบบต่างๆในทฤษฎีควอนตัม
ผู้ที่เริ่มต้นเรียนทฤษฎีควอนตัม มักเริ่มจากการเรียนรู้ว่าสมการของชโรดิงเจอร์ (Schrödinger equation) นำไปใช้งานอย่างไร นั่นคือ การแก้สมการสมการของชโรดิงเจอร์ในระบบต่างๆ ซึ่งแต่ละระบบก็มีพลังงานศักย์แตกต่างกันอ... อ่านต่อ
โฆษณา