18 ส.ค. 2023 เวลา 10:12 • อสังหาริมทรัพย์

ฟัง ‘กูรู’ โรงแรม ต้องระวัง

AREA แถลง ฉบับที่ 671/2566: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4
อย่าเพิ่งเชื่อกูรูโรงแรมที่บอก Promotion ไม่สำคัญเท่า Place ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าโรงแรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรมแรม ขอบอกให้นักลงทุนโรมแรมจงสังวร
ฟัง ‘กูรู’ โรงแรม ต้องระวัง https://fb.watch/muBQTOJ0Fv/ .
ฟัง ‘กูรู’ โรงแรม ต้องระวัง https://vt.tiktok.com/ZSLgC5nFp/ .
ฟัง ‘กูรู’ โรงแรม ต้องระวัง https://youtu.be/M5Pac0Dbykc .
ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537
เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน
โฆษณา