จินตนาการ เป็นอาการของความคิด เพราะมีความคิดจึงมีจินตนาการ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้เกิดจากความคิดก็มี ทุกสิ่งอย่างมีเหตุทำให้เกิดให้มีให้เป็น สิ่งสำคัญคือการมองเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งปวง
โฆษณา