ความคิดเห็นบนคำถาม

ทุกท่านคิดว่าระหว่างความคิดกับจินตนาการอะไรสำคัญกว่ากัน ?
1 ก.ย. 2023 เวลา 23:44 • ปรัชญา • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)