จุดเริ่มต้นของภาษีมีอยู่ 4 ประเด็นสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจภาษีทุกประเภท ได้แก่ 1. ประเด็นทางด้านรายได้ 2. ประเด็นทางด้านรายจ่าย 3. สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 4. ประเด็นหน้าที่ทางภาษี ทั้ง 4 ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องนำไปประยุกต้ใช้กับประเภทภาษีซึ่งมีอะไรบ้างนั้น ติดตามได้ที่คลิปนี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา