9 ก.ย. 2023 เวลา 07:51 • สุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและจุลินทรีย์ในลำไส้

สุขภาพจิตและสุขภาพลำไส้มักถูกมองว่าเป็นสองระบบที่แยกจากกัน แต่งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทั้งสองระบบมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองและลำไส้มีการสื่อสารกันผ่านระบบประสาทและฮอร์โมน ซึ่งหมายความว่าความผิดปกติของจุลินทรีย์ในลำไส้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต และในทางกลับกัน
โฆษณา