ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดื่มได้...กาแฟดริปเทพเสด็จ

‘ความร่วมมือระหว่างประเทศ’ อาจพบเห็นได้ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและอาจมาในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึง เช่น กลิ่นกาแฟหอม ๆ ในยามเช้า พวกเราที่เป็นคอกาแฟหลายท่านอาจเคยลองดื่มกาแฟมาหลากหลายสายพันธุ์ แต่ท่านเคยได้ยินชื่อ “กาแฟดริปเทพเสด็จ” บ้างหรือไม่คะ ? ขนาดชื่อกาแฟยังน่าสนใจขนาดนี้ ประวัติความเป็นมาของกาแฟชนิดนี้ จะน่าสนใจขนาดไหน ไปติดตามกันค่ะ
กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล ที่มา: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ
วันนี้ ดิฉันจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ นายศิลป์พีระ นาคจำรัสศรี (คุณอะตอม) นักวิเทศสหการปฏิบัติการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ที่จะมาบอกเล่าที่มาและความพิเศษของกาแฟดริปเทพเสด็จ ที่ต้องทำให้ทุกท่านอยากหามาลองดื่มกันเลยค่ะ
นายศิลป์พีระ นาคจำรัสศรี
คุณอะตอมเล่าว่า กาแฟเทพเสด็จ เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้ ๑๐๐% จากตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชื่อกาแฟนี้มีที่มาจากชื่อตำบลที่ผลิตกาแฟนั่นเอง
โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น และมีพระราชดำรัสให้จัดตั้งโครงการหลวงและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ทำอาชีพปลูกสวนเมี่ยง ซึ่งมีราคาตกต่ำในขณะนั้น
ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาติดตามงานอีกสองครั้ง ทำให้ชาวบ้านในชุมชนจึงเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ขอพระราชทานนาม‘เทพเสด็จ’ เป็นชื่อตำบลต่อมาจนถึงปัจจุบัน
คุณอะตอม ยังเล่าให้เราฟังอีกว่า อีกหนึ่งความพิเศษของกาแฟเทพเสด็จ คือ กลิ่นหอมจาก ‘ดอกก่อ’ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยที่ตำบลเทพเสด็จนี้ ชาวบ้านนิยมปลูกต้นกาแฟบนพื้นที่สูงร่วมกับดอกไม้ป่าตามธรรมชาติ ซึ่งอำเภอดอยสะเก็ดมีต้นก่อขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อผึ่งโก๋นตอมเกสรดอกก่อและไปตอมดอกกาแฟ จึงทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมของดอกไม้นั่นเองค่ะ
ความพิเศษของกาแฟเทพเสด็จ คือ กลิ่นหอมจาก ‘ดอกก่อ’ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
ต้นดอกก่อ ที่มา: เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน
จากกาแฟบนดอยสูง สู่การพัฒนาสายพันธุ์กับ JICA ก่อนกลายเป็นกาแฟดริปกลิ่นหอม
มาถึงตอนนี้ ผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วกาแฟเทพเสด็จเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไร ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๕๘ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญนอกโครงการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ จนได้เป็นผลผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีและมีลักษณะเฉพาะตัว
กาแฟเทพเสด็จจึงถือเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี ในอดีตนั้น กาแฟเทพเสด็จยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และผู้ที่อยากลิ้มลองจะต้องเดินทางไปที่ชุมชนดอยสะเก็ดเท่านั้น
จนกระทั่งในปี ๒๕๖๕ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางอุรีรัชต์ เจริญโต) ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณอำเภอดอยสะเก็ด และได้พูดคุยกับผู้จัดการสหกรณ์ จึงได้ทราบว่า สหกรณ์ต้องการจะต่อยอดสินค้าให้กาแฟเทพเสด็จสามารถไปได้ไกลการวางขายแค่ในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กาแฟเทพเสด็จเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนไปในตัวด้วย
คุณอุรีรัชต์ เจริญโต ลงพื้นที่ศึกษาดูงานของอำเภอดอยสะเก็ด ที่มา: นายศิลป์พีระ นาคจำรัสศรี
ท่านอธิบดีอุรีรัชต์ฯ จึงเริ่มมองหาหุ้นส่วนความร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ จนมาพบกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ส่งเสริมแนวคิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (Public Private Partnership for People: PPPP) ที่ตรงกับความตั้งใจของ TICA ในการต่อยอดความสำเร็จของกาแฟเทพเสด็จ
ในที่สุด เมื่อทางบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนผู้ผลิตกาแฟเทพเสด็จได้เล็งเห็นศักยภาพของสินค้า จึงทำให้เกิดความคิดที่จะนำกาแฟเทพเสด็จไปจำหน่ายตามร้านกาแฟอินทนิล คอฟฟี่สาขาต่าง ๆ ในรูปแบบของกาแฟดริป จึงเกิดเป็น ‘กาแฟดริปเทพเสด็จ’ กล่องสีม่วงสดใสขึ้นมา
คุณอะตอมเล่าถึงมุมที่น่าประทับใจของโครงการนี้ว่า เขาคิดว่าความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน และได้กลายเป็นโครงการต้นแบบให้แก่โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ต่อมาอีกด้วย อาทิ โครงการ “ข้าวลดโลกร้อน ไทยไรซ์ นามา” (Thai Rice NAMA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนของไทย รวมถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ)
กาแฟเทพเสด็จ ได้กลายเป็นต้นแบบให้แก่โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ต่อมาอีก
ที่มา: นายศิลป์พีระ นาคจำรัสศรี
ตัวอย่าง ข้าวลดโลกร้อน Thai Rice NAMA ที่มา: เว็บไซต์บางจาก
แรงบันดาลใจที่ต่อยอดไปได้ไกลยิ่งกว่ากลิ่นหอมของกาแฟ
เส้นทางของกาแฟดริปเทพเสด็จ จากความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน มิได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชนในไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการกระชับความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาในระดับประชาชนต่อประชาชนอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น กาแฟดริปเทพเสด็จยังมีบทบาทในการร่วมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอีกด้วย
เส้นทางของกาแฟดริปเทพเสด็จ จากความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน มิได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชนในไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการกระชับความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ บางจากฯ อินทนิล และ TICA ได้นำกาแฟดริปเทพเสด็จมารับรองแขกในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๙ ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เห็นตัวอย่างของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สามารถต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจชุมชนได้อย่างสวยงาม
กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล เมนูรับรองผู้เข้าร่วมประชุม UNESCAP สมัยที่ ๗๙ ที่มา: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ กาแฟดริปเทพเสด็จก็ได้ส่งต่อเรื่องราวแห่งความสำเร็จนี้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกครั้ง ในงาน TICA Connect ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน” ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คนตลอดทั้งวัน
ซึ่งผู้บริหารจากบางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับความพิเศษของกาแฟเทพเสด็จว่า กาแฟเทพเสด็จเกิดจากความตั้งใจและความใส่ใจของชาวบ้านอย่างแท้จริง ผสานกับความเชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณไม่มากแต่มีคุณภาพสูง จึงเกิดเป็นแนวคิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกาแฟดริป เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่มาจากชุมชนดอยสะเก็ดนั่นเอง
ภาพการแฟดริปเทพเสด็จจัดแสดงในงาน TICA Connect ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน” ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ที่มา: Facebook กระทรวงการต่างประเทศ
ที่มา: เว็บไซต์บางจาก
เห็นไหมคะว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศอาจอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่กลิ่นกาแฟหอมแตะจมูกเท่านั้นเอง และทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน สามารถมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ หากเราตระหนักถึงประโยชน์ของการร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้โลกของเราได้อีกไม่น้อยเลยล่ะค่ะ สุดท้ายนี้ อย่าลืมกดติดตาม Blockdit กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพบกันเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในบทความต่อ ๆ ไปของเรานะคะ
โฆษณา