อยากเกิดเป็นอากาศ ถึงจะล่องลอยแต่ก็มีความหมาย คุณอยากเป็นอะไรกันคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นคน เพราะได้สูดอากาศที่มีความหมาย และไม่ล่องลอยงับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา