ทั้งร้อน-เย็น
ทั้งประโยชน์และโทษ
ล้วนเป็นสภาวะทางทวิลักษณ์
สภาพเดิมของจิตแท้อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา