ความคิดเห็นบนคำถาม

ไม่มีร้อน ไม่มีเย็น แม้เหยียบไฟก็ไม่รู้สึกร้อน แม้เหยียบน้ำแข็งก็ไม่รู้สึกเย็น ไม่ใช่ว่าไม่มี ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึก มีทั้งประโยชน์ มีทั้งโทษ เพราะอะไร ? 😊ไม่มีผิดไม่มีถูก ผมเชื่อว่าคำตอบมาได้หลายวิธีการ
18 ก.ย. 2023 เวลา 14:54 • ปรัชญา • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)
 • เพราะไม่ถือสมมติ
 • เกิด ดับ ก็เท่านั้นเอง
 • จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งล้วนต้องใช้เวลา ก่อนจะร้อนหรือเย็นก็มีช่วงเวลาหนึ่งของเสี้ยววินาทีที่เราสามารถจับไฟหรือน้ำแข็งโดยที่ไม่รู้สึก แต่หากจับไว้ *ต่อเนื่อง* ก็จะทำให้รู้สึกเย็นหรือร้อนได้ อย่างเช่น แช่ของ อุ่นกับข้าว ตำพริกตำทีเดียวกินไม่ได้ อ่านหนังสือก็ต้องอ่านต่อเนื่อง ขับรถให้... อ่านต่อ
 • ประโยชน์คือสามารถควบคุมกระแสให้เป็นเรื่องไร้สาระได้ โทษคือไม่สามารถที่จะควบคุมคนจำนวนมากที่มีความคิดผันแปรให้อยู่ในทิศทางจนถึงที่สุดได้
 • นิพพานอ๊ะ? นิพพานหรอ👀💭
 • เพราะ "จิต" ตั้งมั่นแล้วเข้าใจสภาวะธรรมกับสิ่งที่เกิดอย่างละเอียด √√แม้ร้อนเย็น ก็ดับได้ว่า ร้อนหนอเย็นหนอ√√
  ••ตามดูรู้ทันกายเกิด ดับที่จิต ก็เป็นเช่นนี้ ••...[เรียกจิตเข้าสู่สภาวะธรรมอย่างแท้จริง]...
 • เพราะไม่ยึดถือ
 • ความรู้สึก เพราะ ร่างกาย รับได้ตามนั้น
  ผิวหนัง กล้ามเนื้อ รับได้แค่นั้น
  เพราะฉะนั้น จึงต้องรู้สึก
  ถ้าไม่รู้สึก ร้อนเย็น มากเกินไป ผิวหนังพัง ครับ
 • ทั้งร้อน-เย็น
  ทั้งประโยชน์และโทษ
  ล้วนเป็นสภาวะทางทวิลักษณ์
  สภาพเดิมของจิตแท้อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น
 • เหมือนแยกคนกระทำ กับคนดู ออกจากกันเลยอ่ะ 🙂