19 ก.ย. 2023 เวลา 01:40 • ปรัชญา
ความรู้สึก เพราะ ร่างกาย รับได้ตามนั้น
ผิวหนัง กล้ามเนื้อ รับได้แค่นั้น
เพราะฉะนั้น จึงต้องรู้สึก
ถ้าไม่รู้สึก ร้อนเย็น มากเกินไป ผิวหนังพัง ครับ
โฆษณา