ความรู้สึก เพราะ ร่างกาย รับได้ตามนั้น
ผิวหนัง กล้ามเนื้อ รับได้แค่นั้น
เพราะฉะนั้น จึงต้องรู้สึก
ถ้าไม่รู้สึก ร้อนเย็น มากเกินไป ผิวหนังพัง ครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา