19 ก.ย. 2023 เวลา 06:21 • ปรัชญา
ประโยชน์คือสามารถควบคุมกระแสให้เป็นเรื่องไร้สาระได้ โทษคือไม่สามารถที่จะควบคุมคนจำนวนมากที่มีความคิดผันแปรให้อยู่ในทิศทางจนถึงที่สุดได้
โฆษณา