ประโยชน์คือสามารถควบคุมกระแสให้เป็นเรื่องไร้สาระได้ โทษคือไม่สามารถที่จะควบคุมคนจำนวนมากที่มีความคิดผันแปรให้อยู่ในทิศทางจนถึงที่สุดได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา