อยากทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า อยากทำเพื่อคนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเอง ในแบบที่เราก็ต้องรักตัวเองด้วย คุณคิดเห็นยังไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก็ต้องใช้พรมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คำถามคือแล้วจะใช้ยังไง
ตัวอย่างเช่น เราเห็นคนจมน้ำ เราจะช่วย หรือจะไม่ช่วย ถ้าช่วยก็เกิดความเมตตาสงสาร ตามด้วยกรุณา จะกระโดดลงไปช่วยถ้าเกิดเขากดเราจมน้ำ ช่วยก็ไม่ได้เราก็ต้องจมน้ำไปกับเขาด้วย แบบนี้ไม่ได้รักตัวเอง ทางที่ดีหาไม้ยาวๆพร้อมตระโกนเรียกคนมาช่วย ถ้าในระหว่างนั้นเขารอดเราก็มุทิตาจิตพลอยยินดีไปกับเขาด้วย หรือถ้าช่วยไม่ได้ เขาตายก็วางใจเป็นกลางอุเบกขาเสียถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
คุณค่าของชีวิตจะเกิดได้จากสิ่งที่เราทำขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรวางใจเป็นกลางเสมอเพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้ อย่าเอาเมตตาไปฝืนกฎแห่งกรรมจงเห็นเป็นสัจธรรมว่าทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นของตน พรหมวิหาร 4 จะช่วยให้โลกนี้เย็นขึ้น เพราะความเบียดเบียน การเอาเปรียบ การเห็นแก่ตัวซึ่งจะนำมาแห่งความลุ่มร้อนลดน้อยลง ถ้าไม่เข้าใจสงสัยถามได้ตลอดเลยนะครับผมยินดี 😊 หรือจะชี้แจงแสดงความคิดเห็นผมก็ยินดีครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา