วันนี้และสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
"เริ่มต้นที่ได้คิดไม่นานก็คิดได้ เล่มนี้ จะช่วยให้รู้จักชีวิต เรียนรู้ประสบการณ์และรู้จักควบคุมอารมณ์ ผ่านการคิด เพียงแค่เริ่มต้นคิดบ่อยๆ คิดทุกๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่นานก็จะคิดได้ คิดเป็นสามารถมองเห็นผลของความคิดได้ในไม่ช้า
1.เคารพตัวเอง
2.เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
3.การควบคุมระงับอารมณ์
4.เผชิญหน้ากับอุปสรรค
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา