23 ก.ย. 2023 เวลา 06:27 • ความคิดเห็น
จะเก่าใหม่ไม่หวั่นถ้าฉันรัก
ให้ประจักษ์รักนี้มีค่าเหลือ
สุขขีสุขขังสตังค์เหลือเฟือ
ทุกอย่างเอื้อเหนือทุกข์สุขนิรันดร์
โฆษณา