24 ก.ย. 2023 เวลา 07:54 • ประวัติศาสตร์

TOUGH TIMES CREATE STRONG MEN ประวัติศาสตร์ไทย และยุทธศาสตร์พระราชทานรัชกาลที่ 9

Aaron Mckie อดีตนักบาสเก็ตบอล NBA
และ (อดีต)โค้ชของทีมมหาวิทยาลัย TAMPLE
แห่งเมือง Philadelphia
รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐฯ
ได้กล่าวสุนทรพจน์
แปลเป็นไทยได้ว่า
วันหนึ่ง Aaron Mckie ได้คุยกับเพื่อน
โดยพูดถึงเรื่องของชีวิตและครอบครัว
และ Aaron Mckie ได้ถามเพื่อนว่า
คุณมองอนาคตของลูกไว้อย่างไร ?
เพื่อนของ Aaron Mckie ตอบว่า
“…ปู่ของเขา ไปทำงานด้วยการเดิน
ระยะทาง 10 ไมล์ ทุกวัน
พ่อของเขา ไปทำงานด้วยการเดิน
ระยะทาง 5 ไมล์ ทุกวัน
ตัวเขา ขับรถ Cadillac
ลูกของเขา ขับรถ Mercedes
(คนไทยเราเรียก รถ Benz)
หลานของเขา อาจจะขับรถ Ferrari
เหลนของเขา อาจจะกลับมาเดินอีกครั้ง
(เช่นเดียวกับ ปู่และพ่อของเขา)...”
Aaron Mckie จึงถามเพื่อนว่า
“…ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น…”
เพื่อนของ Aaron Mckie จึงตอบว่า
“…TOUGH TIMES CREATE STRONG MEN
STRONG MEN CREATE EASY TIMES
EASY TIMES CREATE WEAK MEN
WEAK MEN CREATE TOUGH TIMES…”
** เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในการ Read between the LINEs **
ผู้เขียน ขออนุญาตไม่แปลเป็นภาษาไทย ครับ
เพื่อนของ Aaron Mckie พูดต่อว่า
“…หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ
แต่เราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นนักสู้…”
คำพูดเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ Aaron Mckie
จดจำและนำไปใช้
เพื่อสร้างคนที่แข็งแกร่งพร้อมเผชิญอุปสรรค
AARON MCKIE ที่มา https://news.temple.edu/news/2018-04-11/fran-dunphy-coach-2018-19-season-aaron-mckie-named-successor
มองย้อนกลับมาในประวัติศาสตร์ชาติของเรา
ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า
“เสียกรุงฯ ครั้งที่ 1”
= TOUGH TIMES
จนกระทั่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และสมเด็จพระเอกาทศรถ
= STRONG MEN
ทรงกอบกู้เอกราช สถาปนากรุงศรีอยุธยา
ให้กลับมาเป็นปึกแผ่น
= EASY TIMES
แล้วเกิดการเปลี่ยนผ่านจาก ราชวงศ์สุโขทัย
แห่ง สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเอกาทศรถ ฯลฯ
มายัง ราชวงศ์ปราสาททอง
ตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
สืบเรื่อยมาจนถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ต่อมายัง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
ตั้งแต่ สมเด็จพระเพทราชา
สืบเรื่อยมาจนถึง สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
โดยรวมแล้ว ภายหลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ 1
กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองต่อมาอีกประมาณ 200 ปี
…จวบจน EASY TIMES CREATE WEAK MEN…
พม่า ก็กลับมายึดกรุงศรีอยุธยา เผาบ้านเผาเมือง
“เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2”
และเมื่อ WEAK MEN CREATE TOUGH TIMES
ขึ้นอีกครั้ง
ก็เป็นดั่งคำโบราณที่ว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”
ก็จึงได้เกิดเป็น
TOUGH TIMES CREATE STRONG MEN อีกครั้ง
ดังเช่น
STRONG MEN  ภายหลัง เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2
ท่านสิน ต่อมาทรงปราบดาภิเษกเป็น
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ท่านทองด้วง ต่อมาทรงปราบดาภิเษกเป็น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1)
ท่านบุญมา ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศเป็น
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
(วังหน้า ในสมัย ร.1)
ท่านจ้อย ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศเป็น
พระยาพิชัยดาบหัก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HTTPS://MGRONLINE.COM/ONLINESECTION/DETAIL/9590000083981
โดยยังมี บรรพบุรุษไทย ขุนศึกคู่ราชบัลลังก์
อีกมากมายที่มิอาจกล่าวนามท่านทั้งหลายได้ทั้งหมด
อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี
และเมื่อ STRONG MEN CREATE EASY TIMES อีกครั้ง
และเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
จนกลายเป็นวัฏจักร
ตัวอย่าง TOUGH TIMES อีกหลายๆ ครั้งที่เกิดขึ้น
เช่น
>> รศ.112 (สยาม ขัดแย้งกับ ฝรั่งเศส)
>> วิกฤติเศรษฐกิจหลังสยามประกาศเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร
>> สงครามอินโดจีน (สยาม รบกับ ฝรั่งเศส)
>> ญี่ปุ่นยึดไทย และรัฐบาลไทยตัดสินใจประกาศสงครามโลกครั้งที่ 2 กับฝ่ายอักษะ
>> คอมมิวนิสต์แผ่อำนาจเข้ามาใน
ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจยอมให้ สหรัฐฯ
เข้ามาตั้งฐานทัพ 6 สนามบินในประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นฐานบินในการทำสงครามเวียดนาม
และ “สงครามลับในลาว”
>> สหรัฐฯ ถอนทัพออกไป
ปล่อบให้ไทยตดกอยู่ในวงล้อมของคอมมิวนิสต์
ที่แทรกซึมเข้ามาในไทยจนเกิดการใช้กำลังทหาร
ในการปราบปราม ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์)
เช่น ยุทธภูมิกรุงชิง ยุทธภูมิเขาค้อ
ยุทธภูมิภูหินร่องกล้า ฯลฯ
แต่ด้วยเดชะพระบารมีแห่ง ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงสร้างยุทธศาสตร์พระราชทาน
ผ่าน SOFT POWER
ระหว่างที่ทรงตอบคำถาม นักข่าวต่างชาติ
(คาดว่าเป็น BBC)
ซึ่งถามพระองค์ท่านเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตอบโดยมีใจความสำคัญว่า
1
“…We are NOT fighting against people,
we are fighting against HUNGER…”
1
ที่มา HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TBEDXECNM2W
ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน
ส่งผ่านมาสู่การปฏิบัติ
เกิดเป็น คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523
ในสมัยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เป็นนายกรัฐมนตรี
คอมมิวนิสต์ จึงหายไปจากประเทศไทย
…จวบจนปัจจุบัน (พ.ศ.2566)
คำถามสำคัญ คือ
ปัจจุบันถือเป็น EASY TIMES หรือไม่ ?
พวกเรา ถือเป็น WEAK MEN หรือไม่ ?
และถ้า 2 คำตอบข้างบน คือ ใช่
TOUGH TIMES จะเกิดอะไร และเมื่อใด ?
โฆษณา