หอเอนเมืองพิซ่า เคยเห็นและแอ็คถ่ายรูปด้านหน้า และนี่คือภาพภายในหอเอนค่ะ
Inside the Leaning Tower of Pisa
กลุ่มอนุรักษ์อาคารหอเอนพิซา แถลงว่าในปี ค.ศ. 2018 ว่า หอเอนสัญลักษณ์แห่งเมืองพิซ่า เอียงน้อยลง "คงตัวและค่อย ๆ เอียงน้อยลงอย่างช้า ๆ" มีองศาตั้งตรงมากขึ้น 4 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา