คนบางคนเขาเต็มใจให้หลอก ยินดีเชื่ออย่างสนิทใจ การจะไปหาเหตุผล ทำให้เกิดปัญญาอะไร มันไร้สาระมากเลยนะ คนบางคนเขาไม่ได้สนใจเหตุผลอะไรเลย พูดไปก็เท่านั้น
เพราะเขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ใช้ความรู้สึกนำทาง ใช้กิเลสนำชีวิต อย่าเอาสาระอะไรที่จับต้องไม่ได้มาคุย ปรัชญาอะไรไกลเกินจะเข้าใจ
ถ้าเขาคิดได้มากกว่านี้ เขาก็ไม่งมงายหรอก แต่เพราะคิดได้เท่านี้ จึงเชื่อในสิ่งที่เขาเข้าใจ ทำในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับตนเอง
  • 2
โฆษณา