สำหรับเรานะ
คือทางสายกลางค่ะ ไม่ตึง ไม่หย่อน แต่สม่ำเสมอ
1
ไม่ต้องดีที่สุด ไม่ต้องพยายามเกินไป
ปล่อยจอยบ้าง ว้าวุ่นบ้าง ก็ไม่เป็นไร!!
"เป็นมิตรกับตัว" พอค่ะ
1
โฆษณา