ไม่มีครับ ชุดความคิดที่เค้าสวมใส่ เราไปถอดไม่ได้ และบังคับเค้าใส่ชุดใหม่ ไม่ได้ด้วย แค่... ทำใจแล้วรักษาตัวเอง เว้นระยะให้อยู่ห่างๆ อย่าให้ชุดความคิดเพี้ยนๆ มาติดต่อเรา ก็เพียงพอแล้วครับ 🙂
โฆษณา