การยอมตามใจตัวเองในขอบเขตที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นครับ
1
  • 1
โฆษณา