"ปัญญา" คือ การหยั่งรู้ความจริงทั้งหมดทั้งมวล (สำหรับเรามันกว้างขวางไร้ขอบเขต)
คนจะเกิดปัญญากับทุกเรื่องจึงยาก และการมีปัญญากับเรื่องๆ หนึ่ง ไม่ได้เกิดจากการถูกสอนใส่ชุดความรู้หรือความจริงเท่านั้น ** แต่เกิดจากความคิด และการกระทำที่มีเจตจำนงเพื่อแสวงหาความจริงด้วยตนเองทั้งสิ้น **
ความเชื่อศรัทธาที่เข้าข่ายหลงผิด หลงทิศทาง เป็นเพียงระหว่างทางที่คนได้รับชุดข้อมูลแล้วหยุดเสพ ซึมซับเข้าใจแบบนั้นระยะหนึ่ง จนกว่าจะค้นพบความจริง
ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วงชีวิตนี้ แต่สำหรับอภิมหามวลมนุษย์ คือ หลายภพหลายชาติ หลายแสนหลายกัลป์
🙏❤😊
โฆษณา