-การกิน
-นอนหลับพักผ่อน
-ไม่สนใจเรื่องไร้สาระที่ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
-อยู่ในขอบเขตของตัวเอง
-รับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุด เปนพอ
1
  • 2
โฆษณา