ความพยายามทำให้ตัวเองมีความเป็นผู้ไม่ปลงใจเชื่อ เพราะมันช่วยให้ไม่ยึดติด หรือติดกับดักว่าสิ่งที่เราทำ สิ่งที่มีอยู่ว่าดีแล้ว จนทำให้มีโอกาสมองเห็นอะไรใหม่ๆ ที่จะนำมาสู่การดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้จากเดิม
2
โฆษณา