Taki it Easy ทำชีวิตให้ง่าย ไม่ใช่มักง่าย
ไม่ต้องซับซ้อนซ่อนเงื่อนปมหลบเร้นใช้
ตรรกะที่ยากจนอย่าว่าแต่ใครคนอื่นเลย
ตนเองก็ปวดหัวเบื่อหน่ายที่ตามจิตใจตน
เองไม่ไหวไม่ทัน ร้อนรนดิ้นรนรุกเร้ารุกรน
เสืยจนดูชีวิตมันยากเติม ส์ ชีวิตมีระบบมีสุนทรี
มีความง่ายที่จะดำรงตนอยู่อย่างเย็นกาย
สบายใจ ไม่มีคำตอบหรือสูตรสำเร็จดอกครับ
สูตรใครสูตรมัน เหมาะกับตนตัวชี้วัดคือ"คุณภาพ
ความสุขใจตน"ไม่ใช่พอใจกูตูพอใจใครจะทำไม
อันนั้นเบียดเบียนก้าวล่วงรุกล้ำสิทธิ์คนอื่นละ
การดูแลตนรึดูแลหาข้าวหาน้ำหางานอาบน้ำ
ปะแป้งให้ตนเองแบบพอเพียงก็สุขเย็นละ
อย่าเครียดไปใยยังมีเรื่องราวอีกมากมาย
ให้ค้นหา
  • 1
โฆษณา