#ช่องคลอดแห้ง/ขาดน้ำหล่อลื่น

การขาดเมือกหล่อลื่นภายในช่องคลอด เยื่อบุช่องคลอดเกิดการขาดความชุ่มชื่นจนแห้ง เป็นอาการปกติของผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
*** อาหารช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่น
อาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงปรับสมดุล 
ฮอร์โมนให้คงที่
 • 1.
  น้ำมะพร้าวอาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ...
 • 2.
  นมถั่วเหลืองอีกหนึ่งอาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ...
 • 3.
  อาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง งา ...
 • 4.
  แครอต อาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ...
 • 5.
  องุ่น อาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ...
 • 6.
  ผักใบเขียวอีกประเภทอาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ...
 • 7.
  อาหารเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง โฮลเกรน
 • 8.
  ลูกพรุน
 • 9.
  เมล็ดแฟล๊ก
โฆษณา