4 ต.ค. 2023 เวลา 08:20 • สุขภาพ
ระยะสั้นได้ ถ้าบ่อยจะบาดเจ็บ และส่งผลต่อเข่าหรือเท้าแน่นอน
โฆษณา