ความคิดเห็นบนชุมชน
ออกกำลังกาย
  • 933
    โพสต์
  • 13
    คำถาม
  • 70
    สมาชิก
การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมทางกายใด ๆ ก็ได้ที่เสริมหรือคงสภาพสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของร่างกาย