ออกกำลังกาย
  • 347
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 52
    สมาชิก
การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมทางกายใด ๆ ก็ได้ที่เสริมหรือคงสภาพสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของร่างกาย