มีบัญชีอยู่แล้ว?
ออกกำลังกาย
  • 284
    โพสต์
  • 6
    คำถาม
  • 41
    สมาชิก
การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมทางกายใด ๆ ก็ได้ที่เสริมหรือคงสภาพสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของร่างกาย