ความสัมพันธุ์วัย 60+

*** วิถีทางเพศของผู้สูงวัยได้ดีขึ้น (และแน่นอน…วันหนึ่งชีวิตของเราทุกคนก็ต้องเดินทางไปถึงจุดนั้น) เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ หลังจากอายุ 60 ปี ผู้ชายที่ยังฟิตปั๋ง ยังเตะปี๊บดัง มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษ ไม่ธรรมดา ทั้งที่ความจริงมีข้อมูลยืนยันว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพในเกณฑ์ดีสามารถจะมีกิจกรรมทางเพศได้จวบจนวันสุดท้ายของชีวิต!!
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแพทย์ที่นิวยอร์ก รวบรวมผู้ที่สนใจในความรู้สึกทางเพศ
ในวัยสูงอายุ 1,300 คน ทั้งชายและหญิงมีอายุ 60-80 ปี
พบว่า หญิงจะมีความรู้สึกต้องการน้อยกว่าชายที่เป็นคู่สม่ำเสมอหรือชั่วครั้งชั่วคราว
หญิงที่ไม่มีคู่ จะช่วยตัวเองหาความสุขมีอยู่ 3%
แต่ผู้ชายที่ขาดคู่จะมีการช่วยตัวเอง เป็นจำนวน 26%
ความสุขในการร่วมเพศในผู้หญิงจะมีน้อยกว่าผู้ชาย
หากอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ก็จะยิ่งน้อยลง
แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับกันว่า ความสุขทางเพศเป็นสิ่งที่ให้ความสดชื่น ไม่เหงา และมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี มีกำลังใจ ในการหาเลี้ยงชีพ
โฆษณา