ประเทศไทย

สุสานที่สิ้นสุดความตายจริงหรือ

ในความเชื่อที่ปรากฏเกิดขึ้นในเรื่องของการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ก็จะมีสถานที่ที่ทำให้รู้ว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะต้องอยู่ที่ใด เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง จากผู้ที่มีชีวิตอยู่ กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วย่อมเป็นเส้นแบ่ง หรือกรอบของชีวิตได้กำหนดเอาไว้ และสุสานเป็นสถานที่ทางจิตวิญญาณที่บ่งบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะไปสู่ที่นั่น อย่างในความเป็นจริงแล้วจิตวิญญาณนั้น ก็ต้องเที่ยวไปในโลกของวิญญาณเพียงทิ้งไว้แต่เพียงว่าสุสานเป็นการเตือนให้รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
โฆษณา