• ‘ฝนเหลือง’ อาวุธเคมีสุดร้ายแรงแห่งสงครามเวียดนาม

ในช่วงปี 1962-1971 ในช่วงสงครามเวียดนาม กองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในการทำสงคราม โดยถูกเรียกว่า Agent Orange หรือฝนเหลือง ซึ่งมีเป้าหมายคือการทำลายฐานที่มั่นของเวียดกงที่หลบซ่อนภายในป่าของเวียดนามใต้
การใช้ฝนเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Operation Ranch Hand ของกองทัพสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ใช้ฝนเหลืองมากกว่า 50 ล้านลิตร และทำลายพื้นที่ป่ามากถึง 19 ล้านไร่
ผลกระทบของฝนเหลือง ทำให้มีชาวเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างน้อย 3 ล้านคน มีทั้งที่เสียชีวิต และเจ็บป่วยในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นจากโรคมะเร็ง หรือความพิการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการแท้งบุตร
ความร้ายแรงของฝนเหลืองยังคงส่งผลถึงในปัจจุบัน และชาวเวียดนามจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ จากทางสหรัฐฯ
8
*** References
• Politico. U.S. launches spraying of Agent Orange, Jan. 18, 1962. https://www.politico.com/story/2019/01/18/us-launches-operation-ranch-hand-jan-18-1962-1102346
#HistofunDeluxe
  • 27
โฆษณา