คนเราเอาอะไรมาตัดสินความรู้สึกระหว่างการเบื่อโลกและเบื่อชีวิตคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผลผสมผสานจากกันและกัน
ผลกระทบต่อกันและกัน
หลอมรวมกัน
เส้นบางๆ จนผสมกัน
สาเหตุ เหตุผล
วิถีผสมผสานกัน
แยกยาก
ยากที่จะแยก
ให้ถามความรู้สึก เหตุผล สาเหตุ ในตนเองแต่ละคนลึกๆ
ว่าถ้าให้คำนวนออกมาเป็นปริมาณ ตัวเลข
มันกี่ % ระหว่างเบื่อชีวิตกี่% กับเบื่อโลกกี่%
50-50
30-70
20-80
10-90
80-20
30-70
40-60
โลกทั้งใบ ดวงดาว
โลกรอบตัว เบื่อคน เบื่อสังคม เบื่อตัวเอง
ครอบครัว เพื่อน มิตร ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน ญาติ
คนรัก คู่รัก คู่ชีวิต งาน เงิน อนาคต
โรค อายุ รูปร่างหน้าตา ครบ พิการ
ป่วย จิต ภายนอก ภายใน
ฐานะ
  • 1
โฆษณา