อิสราเอล

ประวัติศาสตร์ ชาวยิว ชนชาติที่ยึดมั่นในพระเจ้า ดินแดนแห่งพันธสัญญา นําไปสู่การสร้างประเทศอิสราเอล
ชาวยิว เป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ย้อนไปนับพันปี ก่อนคริสตกาล พวกเขามีความเชื่อในศาสนายูดาห์ว่า พระเจ้า ได้มอบดินแดนแห่งพันธสัญญาให้พวกเขา ซึ่งคือพื้นที่ปาเลสไตน์และ ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน ในอดีต พวกเขาถูกกดขี่จากมหาอำนาจต่างๆมาอย่างมากมาย
กลายเป็นทาส กลายเป็นผู้อพยพ มานานนับพันปี แต่สุดท้าย พวกเขาก็สามารถสร้างประเทศอิสราเอลได้สำเร็จ ในปี 1948 แต่พื้นที่บริเวณนั้น มีชาว อาหรับปาเลสไตน์อาศัยอยู่ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่นั้น จนเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน
ต้นกำเนิด อิสราเอล
  • 3
โฆษณา