21 ต.ค. 2023 เวลา 02:49 • ความคิดเห็น
หาคนหลากหลาย แบบเริ่มจากที่แตกต่างจากเรา จะได้ทราบถึงความต่าง เพื่อเอามาพัฒนาความสร้างสรรค์ คนที่มีความสามารถ ไม่ได้ตอบว่าจะมีความสุข ในระหว่างเดียวกัน ทุกบุคลิกของคนมีความลึกซึ้งหรือความต่างในตัวเอง พยายามหาประสบการณ์ให้มาจากความต่างนั้นแล้วน่าจะได้ประโยชน์กลับมาเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองต่อไป
โฆษณา