21 ต.ค. 2023 เวลา 07:42 • ความคิดเห็น
1) เงินอาจไม่สามารถซื้อทุกอย่าง แต่มันจะสำคัญเสมอในยามที่เราต้องใช้เงิน 2) การลงทุนที่ผลตอบแทนดีในระยะเวลาอันสั้นไม่มีอยู่จริง 3) ถ้าคิดจะมีความรักต้องมั่นใจว่าชีวิตคู่จะทำให้ตัวเราเองดีขึ้น มิฉะนั้นอยู่โสดวนไป 4) ภาษีเงินได้ ทำให้สภาพคล่องในชีวิตลดลง ฉะนั้น เสียให้น้อยที่สุดหรือ ไม่เสียเลยจะดีมากเพราะในท้ายสุด ภาษีจะกลายเป็นงบประมาณของรัฐที่ถูกถลุง จนแหลกละเอียด 5) ไม่ต้องรีบใช้ร่างกายให้หนัก เพราะค่ารักษาพยาบาลตอนชรา คือ ดอกเบี้ยทบต้น ... ทำประกัน+ตรวจสุขภาพประจำปี
โฆษณา